Valj

Iz MaFiRaWiki

Valj je geometrijsko telo, omejeno z dvema skladnima in vzporednima krogoma (osnovni ploskvi) ter eno krivo ploskvijo (plašč).
Vrste valjev:

  • pokončni (dolžina stranice je enaka dolžini višine; osni presek pokončnega valja je pravokotnik),
  • poševni (dolžina stranice ni enaka dolžini višine; osni presek poševnega valja je paralelogram),
  • enakostranični (višina valja je enaka premeru osnovne ploskve; osni presek enakostraničnega valja je kvadrat).

Površina valja je enaka vsoti osnovnih ploskev in plašča

P = 2O + pl = 2πr2 + 2πrv.

Prostornina valja je enaka produktu pločine osnovne ploskve in višine valja

V = πr2v.
Osebna orodja