V. Lampret: James (Jacobus) Stirling ali Stirling Benečan

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. James Stirling, poznan tudi kot Stirling Benečan ali Stirling rudarski direktor, je bil škotski matematik, ki se je rodil maja leta 1692 (pred 11. majem) v kraju Garden, približno 20 km od Stirlinga. Na višjih šolah je študiral v Glasgowu, Edinburgu in Oxfordu (1711-1715), toda nikjer ni diplomiral. To ni preprečilo njegovih izvolitev, tudi z Newtonovo podporo, v Londonsko kraljevo družbo (1726) in v Berlinsko akademijo znanosti (1748).

Njegova prva knjiga o Newtonovi klasifikaciji kubičnih krivulj je podprla Newtonova izvajanja z dokazi in še dopolnila klasifikacijo ter bila natisnjena v Oxfordu leta 1717. V približno istem času je Stirling obiskal Benetke, kjer je uspešno raziskoval in z Newtonovo pomočjo objavil leta 1719 svoj najpomembnejši članek Methodus differentialis Newtoniana illustrata. Iz Benetk se je leta 1724 vrnil v domovino, na Škotsko.

Potem je odpotoval v London, kjer je preživel svojih raziskovalno najplodovitejših 10 let in tudi učil matematiko na eni od najboljših akademij v Londonu.

Po letu 1735 je Stirling prekinil s poglobljenimi matematičnimi raziskavami in postal upravnik rudnikov svinca v Leadhillsu okrožja Lanarkshire. Tu si je še vedno dopisoval z nekaterimi uglednimi matematiki, npr. s Colinom Maclaurinom (1698--1746). V času svojega službovanja v škotski rudarski družbi se je Stirling ukvarjal tudi s čisto praktičnimi problemi, pravimi podvigi. To je na primer razvidno tudi iz tega, da ga je mestni svet Glasgowa leta 1752, za njegove geodetske meritve (raziskave) pri poglabljanju reke Clyde in v zvezi z gradnjo pristanišča, nagradil s srebrnim kotličkom za kuhanje čaja.

Njegovo glavno matematično delo je knjiga Methodus differentailis ... (1730), ki je razširitev in nadgraditev njegovega članka iz leta 1719. V tej knjigi je predstavil pomembne prijeme (transformacije) pri sumaciji neskončnih vrst, interpolaciji in kvadraturi. V tem delu je kot primer predložil formulo za aproksimacijo diskretne faktorske funkcije, ki je še vedno v uporabi in se imenuje po njem.

Umrl je 5. decembra 1770 v Edinburgu.

Osebna orodja