Ustvarjanje in uporaba domače skupine

Iz MaFiRaWiki

Operacijski sistem Windows 7 vključuje novo omrežno tehnologijo, imenovano domača skupina. Domače skupine v sistemu Windows 7 omogočajo varno skupno rabo različnih vrst datotek z drugimi računalniki s sistemom Windows 7 v vašem omrežju in z uporabo le enega gesla.

Omrežje domačih skupin je preprosto, varno in omogoča skupno rabo datotek, map in tiskalnikov tudi z računalniki, ki ne uporabljajo sistema Windows 7.


Vsebina

Nastavitev omrežnega mesta na Domače omrežje

Operacijski sistem Windows 7 ima za katero koli žično ali brezžično omrežno povezavo na voljo tri možnosti omrežnih mest: Domače, Delovno in Javno. Vsi računalniki v domači skupini morajo imeti za omrežno mesto nastavljeno možnost Domače.

Pri prvi vzpostavitvi z omrežjem boste pozvani, da izberete omrežno mesto. Če želite računalniku omogočiti, da ustvari domačo skupino ali je vanjo dodan, kliknite možnost Domače. Če želite dokončati postopek izbire omrežnega mesta, kliknite možnost Zapri.

Opis slike Priprava na izbiro omrežnega mesta Domače.

  Če ste pozabili svoje omrežno mesto, ga lahko preverite v Središču za omrežje in skupno rabo:
  1. Kliknite Start.
  2. Nadzorna plošča.
  3. Kliknite povezavo Ogled stanja in opravil omrežja v kategoriji Omrežje in internet.
  4. Če želite spremeniti omrežno mesto, kliknite povezavo vrste omrežja: Delovno, Javno ali Domače.
  5. Kliknite možnost Domače in nato Zapri. Če ni na voljo domače skupine, je uporabnik pozvan, da jo ustvari.


Opis slike Središče za omrežje in skupno rabo za računalnik, ki uporablja Domače omrežje.Vsak računalnik s sistemom Windows 7, ki ga želite dodati v domačo skupino, mora imeti nastavljeno (ali po potrebi spremenjeno) omrežno mesto, preden lahko nadaljujete postopek.


Ustvarjanje domače skupine

  Če želite ustvariti domačo skupino:
  1. Uporabite kateri koli računalnik s sistemom Windows 7 v svojem omrežju in kliknite Start.
  2. Kliknite možnost Nadzorna plošča.
  3. Kliknite povezavo Izberi možnosti domače skupine in skupne rabe v kategoriji Omrežje in internet.
  4. Kliknite možnost Ustvari domačo skupino.
  5. Izberite vrste datotek za skupno rabo. Privzeto ima vsak računalnik v domači skupini v skupni rabi z ostalimi računalniki v domači skupini slike, glasbo, videoposnetke in tiskalnike. V skupno rabo lahko dodate tudi dokumente ali pa jo onemogočite za druge vrste datotek. Če želite onemogočiti skupno rabo, počistite potrditvena polja; če želite skupno rabo omogočiti pa jih označite.
  6. Kliknite Naprej.
  7. Zapišite ali natisnite prikazano geslo. To geslo uporabite na drugih računalnikih, ki bodo dodani v domačo skupino.
  8. Kliknite Dokončaj.


Opis slike


NAMIG: Če želite geslo natisniti, kliknite povezavo Natisni geslo in navodila, prikazano pod oknom z geslom v 7. koraku.


Dodajanje drugih računalnikov v domačo skupino

Ko v računalniku s sistemom Windows 7 v svojem omrežju ustvarite domačo skupino, lahko v to domačo skupino dodajate druge računalnike z istim sistemom z upoštevanjem sledečih navodil:

 1. Kliknite Start.
 2. Nadzorna plošča.
 3. Kliknite povezavo Izberite možnosti domače skupine in skupne rabe v razdelku Omrežje in internet.
 4. Kliknite možnost Pridruži se zdaj in izberite vrsto elementov, za katere želite omogočiti skupno rabo.
 5. Kliknite Naprej.
 6. Vnesite geslo domače skupine iz računalnika, na katerem je bila domača skupina ustvarjena.
  POZOR: geslo je treba vnesti v isti obliki, bodite pozorni na male in velike črke.
 7. Kliknite Naprej.
 8. Kliknite Dokončaj. Prikaže se pogovorno okno Spremeni nastavitve domače skupine. Zdaj lahko nastavite dodatne spremembe ali pa kliknite možnost Prekliči in pogovorno okno zaprete.

  Opis slike


Uporaba datotek in tiskalnikov v drugih računalnikih v domači skupini

Dostopate lahko do vseh datotek ali tiskalnikov v drugih računalnikih v domači skupini. Če želite odpreti datoteke, ki so shranjene v drugih računalnikih v domači skupini:

 1. Kliknite Start.
 2. Računalnik.
 3. V levem podoknu kliknite Domača skupina.
 4. Kliknite ime računalnika, v katerem je shranjena željena datoteka.
 5. Pomaknite se do knjižnice ali mape, v katerem je shranjena željena datoteka.
 6. Dvakrat kliknite na izbrano datoteko.

Če želite tiskati s tiskalnikom, priključenim v računalnik v domači skupini:
 1. Odprite pogovorno okno za tiskanje.
 2. Odprite meni tiskalnika.
 3. Izberite tiskalnik priključen v domači skupini; ponavadi naveden kot: \\imeračunalnika\imetiskalnika.
 4. Pri prvi vzpostavitvi povezave s tiskalnikom boste morda pozvani, da namestite gonilnik tiskalnika. Po potrebi sledite pozivom.
 5. Po potrebi spremenite nastavitve tiskalnika.
 6. Kliknite Natisni.

Opis slikeSpreminjanje nastavitev skupne rabe

Običajne nastavitve za skupno rabo domače skupine omogočajo skupno rabo samo za branje za datoteke v izbranih knjižnicah; uporabniki si lahko ogledajo in odpirajo datoteke, ne morejo pa spreminjati, dodajati ali brisati datotek v knjižnici. Te nastavitve pa lahko za vašo domačo skupino spremenite:

 1. Uporabite računalnik, v katerem želite spremeniti nastavitve skupne rabe.
 2. Kliknite Start.
 3. Kliknite uporabniško ime v desnem podoknu menija Start.
 4. Izberite mapo ali knjižnico.
 5. Kliknite Skupna raba.
 6. Izberite možnost skupne rabe, ki jo želite uporabiti:
  • Nihče - Onemogoči skupno rabo mape ali knjižnice.
  • Domača skupina(branje) - Uporabniki v domači skupini lahko dostopajo do vsebine map, vendar je ne morejo spreminjati.
  • Domača skupina(branje/pisanje) - Uporabniki v domači skupini lahko berejo, pišejo, brišejo in spreminjajo vsebino mape.
  • Določene osebe - Izberite uporabnike in določite njihove nastavitve.

Opis slike

Če želite imeti dostop za branje/pisanje do map s fotografijami iz drugih računalnikov v domači skupini, v 4. koraku izberite možnost Moje slike in v 6. koraku Domača skupina(branje/pisanje).

Spreminjanje nastavitev domače skupine

 1. Kliknite Start.
 2. Računalnik.
 3. Z desno tipko miške kliknite na Domača skupina v levem podoknu, da se prikaže meni in izberite možnost Spremeni nastavitve domače skupine.
V zgornjem delu okna so možnosti za skupno rabo knjižnic. V razdelku Skupna raba predstavnosti z napravami so nastavitve za pretočno predstavnost. V razdelku Druga dejanja domače skupine so dodatne možnosti.

Opis slike

Spreminjanje nastavitev skupne rabe in pretočne predstavnosti

Če želite onemogočiti skupno rabo knjižnice, počistite potrditveno polje zraven imena zadevne knjižnice. Če želite omogočiti skupno rabo knjižnice, kliknite prazno potrditveno polje zraven imena zadevne knjižnice.

Privzeto se slike, glasba in videoposnetki prek programa Windows Media Player ali Windows Media Center pretakajo k drugim uporabnikom v domači skupini. Če želite onemogočiti pretakanje predstavnosti, počistite potrditveno polje Pretočnost slik. Če želite za pretakanje omogočiti le določeno vsebino, pustite potrditveno polje Pretočnost slik označeno in kliknite povezavo Izberi možnosti pretočnega prenosa predstavnosti.

Na sliki je prikazano pogovorno okno Možnosti pretočnega prenosa predstavnosti, kjer lahko določite, katere naprave imajo omogočen dostop do predstavnostnih vsebin v skupni rabi.

Opis slike
OPOMBA: To pogovorno okno lahko odprete tudi tako, da v meniju domače skupine izberete možnost Skupna raba z napravami.

Z miško pokažite na vrstico z napravo, za katero želite upravljati povezave. Če želite s seznama naprav, za katere je pretočna predstavnost omogočena, odstrani želeno napravo, kliknite Odstrani.

Kliknite Po meri, če želite odpreti pogovorno okno Nastavitve pretočnega prenosa predstavnosti po meri. V tem pogovornem oknu lahko omogočite pretočnost za vse predstavnostne vsebine ali pa jo omejite glede na ocene z zvezdicami ali starševsko oceno.

Opis slike
NAMIG: Če svoje priljubljene predstavnostne vsebine označujete z zvezdicami, omogočite ustrezno raven ocene, da bodo drugi uporabniki videli le predstavnostne vsebine, ki ustrezajo tej oceni ali jo presegajo. Predstavnostne vsebine lahko ocenjujete v programu Windows Media Center ali Windows Media Player ali z dodajanjem ocen v zavihku Podrobnosti na listu z lastnostmi vsake posamezne predstavnostne datoteke.

Če želite shraniti spremembe v katerem koli od zgoraj navedenih pogovornih oken, kliknite V redu.

Spreminjanje gesla za domačo skupino

Vsi člani domače skupine uporabljajo enotno geslo za dostop do te skupine, zato je priporočljivo, da geslo občasno spremenite, zlasti če ste v domačo skupino začasno dodali računalnik prijatelja ali hišnega gosta.

Če želite spremeniti geslo:

 1. Preverite ali so vsi računalniki v domači skupini vključeni in niso v stanju spanja ali mirovanja.
 2. V enem od računalnikov odprite pogovorno okno Spremeni nastavitve domače skupine in kliknite povezavo Spremeni geslo.
 3. Ko se odpre se pogovorno okno Spremeni nastavitve domače skupine, kliknite Spremeni geslo.
 4. Vnesite novo geslo in kliknite Naprej.

  Opis slike


 5. Prikaže se novo geslo. Poskrbite, da si novo geslo natisnete ali si ga zapišete/shranite, nato pa kliknite Dokončaj.
 6. V vseh računalnikih v domačem omrežju ponovite postopke od 2. do 5. koraka in pri tem uporabite geslo, ki ste ga ustvarili v 4. koraku.

Odpravljanje težav domače skupine

Če imate težave pri vzpostavljanju povezave z drugimi računalniki v domačem omrežju, izberite možnost Zaženi program za odpravljanjetežav v domači skupini.

 1. V pozdravnem oknu kliknite Naprej.
 2. Odpravljanje omrežnih težav.
 3. Operacijski sistem Windows 7 morda samodejno uporabi popravke ali pa zastavi eno ali več vprašanj za pomoč pri odpravljanju napake.

  Opis slike
 4. Ko sistem Windows 7 uporabi predlagane popravke, vas pozove, da poskusite vzpostaviti povezavo z drugimi računalniki v domačem omrežju. Če povezavo uspešno vzpostavite, kliknite Da, težava je odpravljena. Če še vedno ni mogoče vzpostaviti povezave, kliknite Ne, težava ni odpravljena.
 5. Če ste v koraku 4. izbrali možnost Da, sistem Windows 7 prikaže pogovorno okno Odpravljanje težav je končano in težavo navede kot opravljeno. Kliknite Zapri. Če ste v 4. koraku izbrali Ne, sledite pozivom in poskusite druge predlagane rešitve.

NAMIG: Več informacij o najbolj osnovnih korakih odpravljanja težav, ki jih izvaja sistem Windows 7, je na voljo prek povezave Ogled podrobnih informacij.

Zapuščanje domače skupine

Kadar računalnik premaknete od doma v pisarno ali z ene na drugo lokacijo, vam ni treba zapustiti domače skupine: Ostala omrežja nastavitve domače skupine prezrejo, sistem Windows 7 pa računalnik samodejno poveže z domačo skupino, ko se znova povežete v domače omrežje.

Če želite računalnik iz domače skupine odstraniti:

 1. Kliknite povezavo Zapusti domačo skupino.
 2. Odpre se pogovorno okno Zapusti domačo skupino.
 3. Kliknite možnost Zapusti domačo skupino in nato Dokončaj.

  Opis slikeČe želite računalnik ponovno dodati v domačo skupino, upoštevajte postopek v razdelku Dodajanje drugih računalnikov s sistemom Windows 7 v domačo skupino.

Osebna orodja