Urejen par

Iz MaFiRaWiki

Urejen par je ime za element kartezičnega produkta dveh množic. Ponavadi ga zapišemo v obliki (a, b) , kjer je a element prve množice in b element druge množice (vrstni red je pomemben).

Osebna orodja