Urejanje z vstavljanjem/Navadno vstavljanje/Implementacija (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Clear[UZV, t, l]
UZV[s_List] := Module[{t},
   l = s;
   For[i = 2, i ≤ Length[l], i = i + 1,
    t = l[[i]];
    j = i - 1;
    While[j ≥ 1 && l[[j]] ≥ t,
      l[[j + 1]] = l[[j]];
     j = j - 1
     ];
    l[[j + 1]] = t
    ];
   Return[l]
   ];
Osebna orodja