Urejanje z vstavljanjem/Implementacija (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Urejanje z vstavljanjem


Sestavimo funkcijo urejanjeVstavljanje[], ki elemente v seznamu uredi po principu vstavljanja.

 urejanjeVstavljanje[l_List] := Module[{seznam, meja},
  seznam = l;
  meja = 1;
  While[meja < Length[l],
  i = meja;
  While[i > 0,
   If[seznam[[i + 1]] < seznam[[i]],
   seznam = Drop[Insert[seznam, seznam[[i + 1]], i], {i + 2}],
   seznam = seznam
   ];
   i--
  ];
  meja++;
  ];
  Print["Urejen seznam: ",seznam]
 ]Delovanje preverimo na različnih primerih:

 In[1]:= urejanjeVstavljanje[{2, 5, 1, 6, 3, 1}]
 Out[1]:= Urejen seznam: {1,1,2,3,5,6}

 In[2]:= urejanjeVstavljanje[{5,1}]
 Out[2]:= Urejen seznam: {1,5}
Osebna orodja