Urejanje z izbiranjem/Implementacija Ocaml

Iz MaFiRaWiki

  1. let uredi a =
  2. let n = Array.length a - 1 in
  3. for i = 0 to n do
  4. let k = ref i in
  5. for j = i+1 to n do
  6. if a.(!k) > a.(j) then k := j
  7. done ;
  8. let t = a.(i) in a.(i) <- a.(!k) ; a.(!k) <- t
  9. done
Osebna orodja