Urejanje z izbiranjem/Implementacija Mathematica

Iz MaFiRaWiki

Urejanje z izbiranjem


Najprej definiramo funkcijo zamenjaj[], ki v danem seznamu l zamenja elementa na i-tem in j-tem mestu.

 zamenjaj[l_List, i_, i_] := l
 zamenjaj[l_List, i_, j_] := If[i < j,
  Flatten[{Take[l, i - 1], l[[j]], Drop[Drop[l, i], -(Length[l] - j + 1)], l[[i]], Take[l, -(Length[l] - j)]}],
  zamenjaj[l, j, i]
 ]

Nato definiramo funkcijo urejanjeIzbiranje, ki uredi elemente v seznamu po principu izbiranja.

 urejanjeIzbiranje[l_List] := Module[{meja, seznam},
  seznam = l;
  meja = 1;
  While[meja < Length[l],
  If[seznam[[meja]] == Min[Drop[seznam, meja - 1]],
   seznam = seznam,
   seznam = zamenjaj[seznam, meja, First[Flatten[Position[seznam, Min[Drop[seznam, meja]]]]]]
  ];
  meja++
  ];
 Print["Urejen seznam: ",seznam]
 ]Delovanje preverimo na različnih primerih:

 In[1]:= urejanjeIzbiranje[{5, 4, 1, 9, 3}]
 Out[1]:= Urejen seznam: {1,3,4,5,9}

 In[2]:= urejanjeIubiranje[{5,1}]
 Out[2]:= Urejen seznam: {1,5}
Osebna orodja