Urejanje z izbiranjem/Implementacija Java

Iz MaFiRaWiki

 1. public static void uredi_z_izbiranjem(Comparable[] a) {
 2. //metoda za ureditev podatkov v tabeli od najmanjšega do največjega
 3. //algoritem: urejanje z izbiranjem
 4.  
 5. //nastavimo zanko za pregled vseh elementov v tabeli od začetka do konca
 6. //skozi zanko elemente iz neurejenega dela dodajamo v urejeni del
 7. for (int i = 0; i < a.length; i++) {
 8. //nahajamo se na začetku neurejenega dela (vsa mesta v tabeli, ki smo jih že pregledali, so
 9. // že v urejenem delu)
 10. int k = i; //spremenljivka za indeks najmanjšega elementa v neurejenem delu
 11. //(najprej vzamemo prvi element v neurejenem delu za najmanjšega)
 12. //nastavimo zanko za primerjavo najmanjšega z vsemi ostalimi elementi v neurejenem delu
 13. for (int j = i+1; j < a.length; j++) {
 14. if (a[k].compareTo(a[j]) > 0) { k = j; } //če najdemo manjšega od najmanjšega, k posodobimo
 15. }
 16.  
 17. //najmanjšega zamenjamo s prvim elementom v neurejenem delu:
 18. Comparable t = a[i]; //najprej si zapomnimo vrednost prvega v neurejenem delu
 19. a[i] = a[k]; //na prvo mesto v neurejenem delu sedaj postavimo najmanjšega
 20. a[k] = t; //tistega, ki je bil prvi v neurejenem delu, postavimo na "izpraznjeno" mesto
 21.  
 22. //najmanjši element iz neurejenega dela je sedaj na začetku neurejenega dela oziroma na koncu
 23. // urejenega dela
 24. }
 25. }
Osebna orodja