Urejanje uporabnika/ustvari geslo

Iz MaFiRaWiki

Ustvarite geslo za svoj račun

Če želimo ustvarite geslo, ker ga trenutno nimamo potem izberemo Ustvarite geslo za svoj račun.

Izbira Ustvarite geslo za svoj račun

Odpre se več polj v katere vpišemo želeno vsebino.

  • Prvo polje je polje za Novo geslo.
  • Naslednje polje je Ponovitev novega gesla, ki služi kot kontrola vnosa gesla.
  • Če želimo lahko vpišemo še polje Namig, ki ga lahko uporabimo pri prijavi, če smo pozabili geslo (zaradi množice gesel, ki jih uporabljamo).

Po končanih vnosi v polja potrdimo s klikom na gumb Ustvari geslo.

Vnos novega gesla in namiga zanj

Pojavijo se nam lastnosti računa, pri katerih vidimo, da je prisotno geslo.

Racun z nastavljenim geslom
Osebna orodja