Urejanje uporabnika/upravljajte drug racun

Iz MaFiRaWiki

Če želimo upravljat drug račun v delovni skupini potem izberemo možnost Upravljajte drug račun.

Izbira upravlanja drugega računa

Prikažejo se vsi računi v delovni skupini. Račun, ki ga želimo spreminjati kliknemo (npr. račun z imenom samo)

 Vsi računi v delovni skupini

Prikažejo se lastnosti računa samo. Podobne so lastnostim našega računa le da ni besedice svoje. Seveda lahko preverimo tudi svoj račun, kjer bo besedilo brez besedice svoje, kot smo to navajeni iz obravnavanih lastnosti.

 Račun samo
 Lasten račun kot urejanje drugega računa

POZOR

Možnost Upravljaj drug račun Standardnega uporabnika zahteva vnos gesla Skrbnika.

Osebna orodja