Urejanje s stresanjem/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. /* Shake sort - algoritem, ki uredi dano tabelo tako, da v vsakem prehodu skozi zanko pregleda tabelo v obeh smereh
 2. in postavi na pravo mesto njen največji in najmanjši element. Postopek ponavlja, dokler tabela ni urejena.*/
 3. Public static void shakeSort(int tabela[])
 4. {
 5. int levi = 0; // prvi element ima indeks 0
 6. int desni = list_length - 1;
 7. boolean menjava = true;
 8. int i;
 9.  
 10. public static void menjava (int a, int b) // metoda ki zamenja elementa a in b
 11. int temp = a;
 12. a = b;
 13. b = temp;
 14.  
 15. while(menjava == true) // če se noben element ne zamenja, potem je tabela urejena
 16. {
 17. menjava = false;
 18. for(i = desni; i > levi; i = i - 1) // pregledamo vse elemente od desne proti levi, manjše elemente pomikamo levo
 19. {
 20. if(tabela[i] < tabela[i - 1]) // če je element manjši od svojega predhodnika
 21. {
 22. menjava(tabela[i], tabela[i - 1]); // ju zamenjamo
 23. menjava = true;
 24. }
 25. }
 26. levi = levi + 1; // povečamo indeks levega dela, saj je najmanjši element sedaj na začetku
 27. for(i = levi; i < desni; i = i + 1) // pregledamo vse elemente od leve proti desni, večje elemente pomikamo desno
 28. {
 29. if(tabela[i] > tabela[i + 1]) // če je element večji od svojega naslednika
 30. {
 31. menjava(tabela[i], tabela[i + 1]); // ju zamenjamo
 32. menjava = true;
 33. }
 34. }
 35. desni = desni - 1; // zmanjšamo indeks desnega dela, saj je največji element sedaj na koncu
 36. }
 37. }
Osebna orodja