Urejanje s štetjem/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1.  
 2. public class UrejanjeSstetjem{
 3. public static int[] countSort(int[] zacetna){
 4. int max = 0; //začetna vrednost maximalnega elementa je 0
 5. for (int i = 0; i < zacetna.length; i++){ //v zanki poiščemo maximalen element
 6. if(zacetna[i] > max) max = zacetna[i];
 7. }
 8. int [] dodatna = new int[max + 1]; //dodatna tabela je velikosti največjega elementa začetne tabele + 1
 9. for(int i = 0; i < zacetna.length; i++){
 10. dodatna[zacetna[i]]++;
 11. //element v dodatni tabeli na i-tem mestu nam pove, koliko je elementov elementa i v začetni tabeli
 12. }
 13. for (int i = 1;i < dodatna.length ;i++){//sledi preureditev dodatne tabele
 14. dodatna[i] += dodatna[i-1];//vrednosti dodatne tabele na i-tem mestu prištejemo predhodno vrednost
 15. //element v dodatni tabeli na i-tem mestu nam sedaj pove, koliko je elementov v začetni tabeli, ki so manjši ali enaki i
 16. }
 17. //POZOR!Ker indeksi tabele v Javi tečejo od 0 naprej, pride do rahle "zmede" pri indeksiranju končne tabele!
 18. //Ker mi vstavljamo element j začetne tabele v končno tabelo na mesto s takšnim indeksom,
 19. //kolikršna je vrednost dodatne tabele (na mestu z indeksom števila j), vemo pa, da vrednost dodatne tabele
 20. //na kateremkoli mestu z indeksom j (pri čemer je j katerikoli element začetne tabele) ne bo nikoli enak 0
 21. //(ker če bi bil enak 0, bi to pomenilo, da element j ne nastopa v začetni tabeli, kar pa je v protislovju z
 22. //našo predpostavko). Zato torej ničtega elementa končne tabele ne moremo nikoli zapolniti z vrednostmi začetne
 23. //tabele, zato mu lahko priredimo poljubno vrednost, npr. 0 in ga ob izpisu rezultata ne upoštevamo.
 24. //Vendar moramo zato povečati velikost končne tabele za 1, saj drugače ne bi mogli vstaviti elementa na zadnje mesto.
 25.  
 26. int[] koncna = new int[zacetna.length+1];//končno tabelo moramo zaradi "zmede" povečati za 1
 27. for(int i = zacetna.length-1; i >= 0; i--){//od zadnjega elementa se sprehodimo do prvega
 28. koncna[dodatna[zacetna[i]]] = zacetna[i];//Glejte komentar zgoraj pri POZOR!
 29. dodatna[zacetna[i]]--;//ker smo 1 število na vsakem koraku zanke upoštevali,odštejemo 1 na ustreznem mestu
 30. }
 31. return koncna; //metoda vrača končno urejeno tabelo
 32. }
 33. public static void main(String[] args){ //V metodi main preizkusimo delovanje programa in s tem algoritma
 34. int[] zacetna = {7, 3, 7, 9, 3, 7, 1, 9}; //Zmislimo si poljubno tabelo števil
 35. int[] koncna = countSort(zacetna); //pokličemo zgoraj napisano metodo CountSort, ki pa bo vrnila tabelo
 36. for(int i = 0; i< koncna.length; i++){//zato moramo s for zanko to tabelo tudi izpisati
 37. System.out.print(koncna[i] + " ");
 38. }
 39. }
 40. }

Ko poženemo program, na primer z Drjava, dobimo urejene elemente po velikosti od najmanjšega do največjega:

 
>java UrejanjeSstetjem
 0 1 3 3 7 7 7 9 9 >
Osebna orodja