Urejanje Shell sort/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. /* Shell sort - algoritem na osnovi navadnega vstavljanja, ki uredi dane elemente tabele tako, da v večih fazah pregleda
 2. tabelo,uredi podatke v skupinah, pri čemer v isto skupino spadajo elementi,ki so določeno število mest narazen.*/
 3. Public static void shellSort(int[] tab)
 4. {
 5. int k=1; // izračun koraka za prvo fazo
 6. while (3*k+1 < tab.length) // določimo največji korak, ki ga lahko izvedemo znotraj tabele (1, 4, 13, 40, 121, ...)
 7. k=3*k+1;
 8. while (k>0) // zanka za faze
 9. {
 10. for(int i = k; i < tab.length; i++)
 11. {
 12. int x = tab[i]; // izberemo zadnji element skupine
 13. int j = i-k;
 14. while (j>=0 && x<(tab[j])) // če je element x v skupini manjši od tistega pred njim
 15. {
 16. tab[j+k] = tab[j]; // ju zamenjamo
 17. j = j-k;
 18. }
 19. tab[j+k] = x; // nov trenutni element
 20. }
 21. k = k/3; // vsi elementi v skupini so urejeni, zmanjšamo korak
 22. }
 23. }
Osebna orodja