Uporabnik (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Osebna izkaznica uporabnika

Osebna izkaznica uporabnika je določena z naslednjimi podatki:

 • uporabniškim imenom,
 • pravim imenom,
 • seznamom skupin, katerih član je uporabnik,
 • začetnih nastavitev, ki veljajo za uporabnika.

Osebna izkaznica določa pravice uporabnika. Vsakemu uporabniku na disku je prirejena mapa oz. delovno področje.


Dodajanje uporabnika

Za dodajanje uporabnika gremo v konzolo, kjer izberemo Computer Managment | System Tools | Local Users and Groups. Označimo podmapo Users. Za dodajanje uporabnika izberemo Action | New User. (Uporabnika lahko dodamo tudi preko Nadzorne plošče/Uporabniški računi, a ta možnost omogoča manj nastavitev in je zamudna, če ustvarjamo več uporabnikov hkrati.)


Slika:kreiranje skupin in uporabnikov.jpg


Vnos podatkov v obrazec New User:

 • v polje User name vpišemo uporabniško ime,
 • v polje Full name vpišemo ime in priimek uporabnika,
 • v polje Description opis,
 • v polje Password vpišemo začetno geslo,
 • v polje Confirm password vpišemo ponovno geslo (potrditev gesla).
 • dodatne štiri nastavitve glede vnosa gesla:
  • User must change password at next logon (uporabnik mora ob prvi naslednji prijavi zamenjati geslo),
  • User cannot change password (uporabnik ne more spreminjati gesla),
  • Password never expires (geslo ni časovno omejeno),
  • Account is disabled (uporabniku onemogočimo prijavo, ne da bi ga izbrisali).

Na koncu pritisnemo gumb Create. Uporabnik je vnešen in polja se izpraznijo. S tem je program pripravljen na naslednji vnos.


Slika:vnos uporabnika.jpg


Če želimo uporabniku spremeniti ostale lastnosti, ga najdemo na desni strani v konzoli ter dvakrat kliknemo nanj. Dobimo okno s tremi zavihki.

 • zavihek General vsebuje splošne stvari o uporabniku, ki smo jih navedli ob kreaciji.


Slika:lastnosti1.jpg


 • zavihek Member Of nam služi za dodajanje uporabnika v skupine. V sistemske skupine kot so Everyone, Network uporabnika ne moremo vključevati. Lahko pa uporabnika vključujemo v skupine kot so Administrators, Users, Power Users, Backup Operators… in skupine, ki jih sami ustvarimo. Z gumbom Add vključimo uporabnika v izbrano skupino. Pri tem se nam izpisuje seznam skupin, v katerih je trenutno uporabnik. Če hočemo uporabnika izključiti iz skupine, v tem seznamu označimo izbrano skupino in pritisnemo Remove.


Slika:lastnosti2.jpg


 • zavihek Profile je namenjen nastavitvi uporabniškega profila in delovnega področja.


Slika:lastnosti3.jpg

Osebna orodja