Uporabnik:XJaM

Iz MaFiRaWiki

Jani Melik, študent Fakultete za naravoslovje in tehnologijo (FNT) Univerze v Ljubljani, smer astronomija, med letoma 1983/85, diplomiral 1991 na višji stopnji na tedanji Tehniški fakulteti (sedaj Fakulteta za strojništvo (FS)) Univerze v Mariboru, smer Konstrukterstvo in gradnja strojev, diplomsko delo Računalniško konstruiranje orodij za preoblikovanje pločevinskih delov (mentor mag. Martin Prašnički, višji predavatelj TF), februarja 2002 začel z delom na Slovenski Wikipediji, 2009-06-29 diplomiral na VSŠ na Fakulteti za strojništvo (FS) Univerze v Ljubljani, smer Proizvodno strojništvo, diplomska naloga VSŠ Groba ocena števila operacij pri preoblikovanju pločevine (mentor red. prof. dr. Karl Kuzman, univ. dipl. inž. str., COBISS 11050779).

V prvem polletju 4. letnika celjske gimnazije sem imel pri profesorici Mariji Kastelic alias »Kasteli« iz klasične kombinatorike (05Axx) negativno oceno. Tedaj sem že znal zapisati tudi kakšen program v Fortranu in jeziku HP-41C, kasneje pa sem se okužil s C-jem. Tu nekje vmes je še okužba s TeXom. Kot otrok sem si iz škatlice za šestilo in nalepk naredil računalo in v mislih računal nanj.

Zanimanja

Verjetno Evklidovih Elementov ne bom nikoli prevedel. Škoda, da to ni μφαρWiki, saj je astronomija velikokrat dala zagona matematiki, fiziki.

Osebna orodja