Uporaba simetrijskih grafov pri konveksnih poliedrih (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Uporaba simetrijskih grafov pri konveksnih poliedrih

Jurij Kovič

Torek, 14. maj 2013, od 14-15, Mala predavalnica na sedežu UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper


Seminarja za diskretno matematiko ta teden ne bo.

Vabljeni pa ste na zagovor doktorske disertacije mag. Jurija Koviča, ki bo doktorsko disertacijo z naslovom Uporaba simetrijskih grafov pri konveksnih poliedrih, izdelano pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega, zagovarjal v torek, 14. 5. 2013, ob 14:00 v Mali predavalnici na sedežu UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja