Upor

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Upor (oznaka R) je sorazmernostni faktor v Ohmovem zakonu. Upor pove kako močno se element v električnem krogu upira temu, da bi skozenj tekel električni tok, kar se pozna kot padec napetosti v smeri toka na elementu. Elemente, katerih edina lastnost je upor, imenujemo uporniki. Upor imajo tudi vodniki, vendar običajno precej manjšega od elementov v krogu. Merska enota za upor je ohm

1\Omega = 1 \frac{V}{A}.

Upor vodnika je odvisen od njegovih dimenzij in specifičnega upora

R = \frac{\zeta l}{S},

ζ je specifični upor, l dolžina in S presek vodnika. Ker je specifični upor odvisen od temperature, se tudi upor spreminja s temperaturo

dR = αζRdT,

αζ je temperaturni koeficient specifičnega upora.

Upor zaporedno vezanih upornikov je enak vsoti njihovih uporov, za vzporedno vezane upornike pa velja, da je obratna vrednost skupnega upora enaka vsoti obratnih vrednosti posameznih uporov.

Vezava upornikov

Zaporedno vezani uporniki:

Skozi zaporedno vezane upornike je speljan enak tok. Padec napetosti na zaporedno vezanih upornikih je vsota padcev napetosti na posameznih upornikih. Tako je upor zaporedno vezanih upornikov enak:

R = R1 + R2 + R3 + ...

Vzporedno vezani uporniki:

Vzporedno vezani uporniki so priključeni na enako napetost. Tok skozi vzporedno vezane upornike je enak vsoti tokov skozi posamezen upornik. Tako je obratna vrednost upora vzporedno vezanih upornikov enaka vsoti obratnih vrednosti uporov posameznih upornikov:

\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...
Osebna orodja