Ukazna lupina (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Ukazna lupina je program, ki služi sporazumevanju uporabnika z jedrom, predvsem poganjanje programov, s katerimi izvajamo želena opravila. Sporazumevanje je znakovno: uporabnik preko tipkovnice vpisuje ukaze in bere odgovore z zaslona.

Ukazna lupina raztolmači vsako vrstico posebej, ko pritisnemo tipko enter, lahko pa prebere tudi zaporedje ukazov iz datoteke. Pritisk tipke je dogodek, ki ga prestreže jedro. Vanj je vgrajena tabela, ki vsaki kodi tipke pripiše določen znak in ustrezen znak izpiše na zaslon. Obenem jedro nabira natipkane znake v medpomnilniku. To počenja, dokler ne ugotovi, da vtipkana tipka ustreza kodi znaka za skok v novo vrstico (enter). Jedro tedaj vsebino medpomnilnika posreduje v tolmačenje ukazni lupini in izprazni medpomnilnik.

Osebna orodja