Ukazna lupina

Iz MaFiRaWiki

Ukazna lupina je program, ki služi sporazumevanju uporabnika z jedrom, predvsem poganjanje programov, s katerimi izvajamo želena opravila. Sporazumevanje je znakovno: uporabnik preko tipkovnice vpisuje ukaze in bere odgovore z zaslona.

Ukazna lupina raztolmači vsako vrstico posebej, ko pritisnemo tipko enter, lahko pa prebere tudi zaporedje ukazov iz datoteke. Pritisk tipke je dogodek, ki ga prestreže jedro. Vanj je vgrajena tabela, ki vsaki kodi tipke pripiše določen znak in ustrezen znak izpiše na zaslon. Obenem jedro nabira natipkane znake v medpomnilniku. To počenja, dokler ne ugotovi, da vtipkana tipka ustreza kodi znaka za skok v novo vrstico (enter). Jedro tedaj vsebino medpomnilnika posreduje v tolmačenje ukazni lupini in izprazni medpomnilnik.

Osnovni ukazi:

 1. Delo z datotečnim sistemom:
 • ls..... prikaz vsebine podmape
 • cp..... trenutna mapa
 • mv..... preimenovanje datoteke
 • rm.....brisanje datotek
 • cd..... prehajanje v podmapo oz. eno mapo nazaj
 • mkdir..... ustvarjanje podmape
 • rmdir..... brisanje prazne mape
 • cp..... kopiranje
 • df..... izpis osnovnih podatkov o zasedenosti datotečnega sistema
 • du..... prikaz velikosti map in datotek
 • man..... pomoč
 1. Delo z datotekami:
 • find..... iskanje datoteke v trenutni mapi
 • ln..... ustvarjanje povezav
 • more..... izpis datoteke po straneh
 • less..... izpis datoteke po straneh z možnostjo premikanja
 • cat..... prikaz vsebine datoteke
 • sort..... abecedno urejanje datoteke
 • grep..... iskanje nizov znakov po vsebini datotek
 1. Spreminjanje dovoljenj in lastništva datotek
 • chmod..... nastavljanje pravic
 • chown..... zamenjava lastništva
 • chgrp..... zamenjava lastniške skupine
 1. Arhiviranje
 • tar..... arhiviranje datoteke
 • gzip..... stiskanje datoteke
 • gunzip..... razteg datoteke
Osebna orodja