Ugašanje računalnika (Windows)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Ugašanje računalnika)

Postopek za izklop računalnika je podoben postopku za odjavo. S tem prekinemo vse povezave z uporabniki, ki uporabljajo naš tiskalnik, oziroma uporabljajo naš disk.

Če računalnik ugasnete brez ustreznega postopka, potem se lahko srečate s sledečimi težavami:

  • Ostali uporabniki lokalnega omrežja še vedno opazijo ime vašega računalnika kot prisotnega na omrežju
  • Uporabnik, ki ima dostop do vašega diska, zgubi vse neshranjene podatke
  • Če dajete tiskalnik v skupno rabo, se izbriše čakalna vrsta dokumentov za tiskanje
  • Nepredvidljive napake pri naslednjem zagonu "napaka registra, napake v inicializacijskih datotekah,... "


Računalnikov, ki so namenjeni večjemu številu uporabnikov, praviloma ne ugašamo, pač pa se samo odjavimo iz sistema. To lahko naredimo na dva načina. Prvi je s pritiskom na CTRL-ALT-DELETE in pritisnemo na Log Off. Drugi je s pritiskom na gumb Start in nato na Log Off.

Kadar želimo popolnoma ugasniti računalnik, naredimo isto, kot je opisano v zgornjem primeru, le da namesto Log Off (odjavi...) izberemo zaustavitev sistema.


slika:Zaustavitev.jpg


Če se nam sistem "obesi" in se računalnik ne odziva na nobene ukaze, lahko računalnik ugasnemo tako, da stisnemo stikalo za vklop računalnika in ga držimo pritisnjenega, dokler se računalnik ne ugasne. Takšnega načina ugašanja se raje izogibajte, saj lahko pride do izgube podatkov.

Osebna orodja