UPDATE (SQL)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom UPDATE v SQL popravimo podatke v tabeli. Osnovni način uporabe:

UPDATE tabela SET stolpec1=izraz1, ..., stolpecN=izrazN WHERE pogoj

Ukaz v tabeli tabela spremeni vrednosti stolpcev stolpec1, ..., stolpecN na dane vrednosti izrazov izraz1, ..., izrazN v vseh vrsticah, ki ustrezajo pogoju pogoj.

PRIMER

banka=> UPDATE kraj SET posta=2000 WHERE kraj='Maribor';

Glej tudi

Osebna orodja