Tuareg

Iz MaFiRaWiki

Tuareg je paket za XEmacs, ki omogoča udobno delo z OCamlom iz XEmacsa.

Namestitev

(setq load-path (cons "U:/tuareg-mode-1.46.1" load-path))
(setq auto-mode-alist (cons '("\\.ml\\w?" . tuareg-mode) auto-mode-alist))
(autoload 'tuareg-mode "tuareg" "Major mode for editing Caml code" t)
(autoload 'camldebug "camldebug" "Run the Caml debugger" t)
(if (and (boundp 'window-system) window-system) (when (string-match "XEmacs" emacs-version) (if (not (and (boundp 'mule-x-win-initted) mule-x-win-initted)) (require 'sym-lock)) (require 'font-lock)))

V prvi vrstici navedite mapo, v katero ste dali Tuareg. Pri tem morate namesto poševnice \ za ločevanje map uporabiti / ali \.

  • Shranite datoteko in ponovno zaženite XEmacs. Ko boste odprli datoteko s končnico .ml, se bo aktiviral Tuareg in v menuju se bo pojavila izbira Tuareg.

Hitra uporaba

Za hitrejšo uporabo je na voljo mnogo bližnjic, vendar so naslednje med bolj uporabnimi:

  • Crtl-C Ctrl-B Izvedi celotno kodo
  • Ctrl-C Ctrl-C Prevedi (compile) trenutno datoteko (ponavadi nastavimo na ocamlc -c ime_datoteke.ml)
  • Ctrl-C Ctrl-K Zaustavi oz. ubij trenutni OCaml (uporabno ko se začne čudno obnašati)

Glej tudi

XEmacs

Osebna orodja