Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-2007-03-16/Naloga2

Iz MaFiRaWiki

Označimo z X := [-1, 1] \times [-1, 1] podprostor evklidske ravnine in z A := \{0\} \times [-1, 1] podprostor prostora X. Ugotovi, kateremu podprostoru \mathbb{R}^2 je homeomorfen kvocient X / A, in odgovor utemelji.

Rešitev

Osebna orodja