Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-2006-09-18/Naloga2

Iz MaFiRaWiki

Naj bo x_0 \in X in naj bo E: \mathcal{C}(X, \mathbb{R}) \to \mathbb{R} definiran s predpisom E(f) = f(x0). Prostor zveznih funkcij \mathcal{C}(X, \mathbb{R}) opremimo s kompaktno-odprto topologijo. Pokaži, da je preslikava E odprta.

Rešitev

Osebna orodja