Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-2005-09-12/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bosta τ1 in τ2 topologiji na množici X in naj bo Δ diagonala v prostoru (X, \tau_1) \times (X, \tau_2). Pokaži, da je diagonala Δ kompaktna natanko tedaj, ko sta oba prostora (X1) in (X2) kompaktna.

Rešitev

Osebna orodja