Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-2004-09-16/Naloga2

Iz MaFiRaWiki

Naj bo prostor \mathbb{R} opremljen s topologijo končnih komplementov, prostor \mathbb{R}^2 pa z evklidsko topologijo. Pokaži, da je preslikava f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, definirana s predpisom f(x,y) = x + y, zvezna, ni pa niti odprta niti zaprta.

Rešitev

Osebna orodja