Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-2003-09-18/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

  1. Naj bo f\colon X \to X izometrija kompaktnega metričnega prostora X. Dokaži, da je f homeomorfizem.
  2. Poišči primer nekompaktnega metričnega prostora X in izometrije f\colon X \to X, ki ni homeomorfizem.

Rešitev

Osebna orodja