Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-2001-07-10/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bo f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} neomejena zvezna funkcija. Pokaži, da za vsako kompaktno podmnožico K \subseteq \mathbb{R}^n obstaja taka omejena zvezna funkcija g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, da je g | K = f | K.

Rešitev

Osebna orodja