Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-2000-03-10/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Označimo z X kvocientni prostor pravokotnika P = [-1, 1] \times [0, 1], ki ga dobimo, če "stisnemo v točko" stranico A = [-1, 1] \times \{1\}. Konstruiraj homeomorfizem med X in primernim podprostorom ravnine \mathbb{R}^2.

Rešitev

Osebna orodja