Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1999-06-21/Naloga5

Iz MaFiRaWiki

Ugotovi, kateremu znanemu topološkemu prostoru je homeomorfen kvocientni prostor kolobarja K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \|(x, y)\| \leq 2\}, ki ga dobimo, če podmnožico A := \{(x, y) \in K \mid \|(x, y)\| = 1\} stisnemo v točko (poišči preslikavo v znani prostor, ki bo inducirala homeomorfizem).

Rešitev

Osebna orodja