Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1997-09-08/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bo X povezan topološki prostor in A povezana podmnožica v X. Naj obstaja separacija prostora X \setminus A = U \cup V (množici U in V sta disjunktni, neprazni in odprti v X \setminus A). Pokaži, da je množica A \cup U povezana.

Rešitev

Osebna orodja