Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1997-06-12/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Na prostoru X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} uvedemo ekvivalenčno relacijo na naslednji način: a \sim b, če je a = b ali če pri a, b \in \mathrm{Meja}(X) velja \frac{a}{\|a\|} = \frac{b}{\|b\|}. Kateremu znanemu prostoru je homeomorfen prostor X/\sim? Odgovor utemelji!

Rešitev

Osebna orodja