Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1996-09-19/Naloga5

Iz MaFiRaWiki

Naj bo M povezana mnogoterost z nepraznim robom in naj bo A komponenta roba \partial M. Dokaži, da za poljubni točki a, b \in A obstaja tak homeomorfizem h\colon M \to M, da je h(a) = b.
Nasvet. Posnemaj dokaz, da je mnogoterost brez roba homogen prostor.

Rešitev

Osebna orodja