Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1996-09-19/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Na prostoru X = I \times I definiramo ekvivalenčno relacijo \sim s predpisom: točki (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X sta ekvivalentni, če je (x1,y1) = (x2,y2) ali y1 = y2 = 1 ali (y1 = y2 in x_1, x_2 \in \{0, 1\}). Pokaži, da je prostor X/_\sim homeomorfen enotskemu disku B2.

Rešitev

Osebna orodja