Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1996-09-09/Naloga5

Iz MaFiRaWiki

Naj bo X \subseteq \mathbb{R}^n neprazna odprta omejena množica. Pokaži, da njen rob Fr(X) ni retrakt njenega zaprtja \overline{X}.
Namig. Posnemaj dokaz izreka, ki pravi, da je množica \mathbb{R}^n \setminus D povezana, če je množica D homeomorfna Bk, k \leq n.

Rešitev

Osebna orodja