Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1996-09-09/Naloga2

Iz MaFiRaWiki

Naj bo \{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} družina povezanih podmnožic topološkega prostora X in naj obstaja taka povezana množica U \subseteq X, da je U \cap U_\lambda \neq \emptyset za vsak \lambda \in \Lambda. Pokaži, da je množica U \cup (\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda) povezana.

Rešitev

Osebna orodja