Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1996-09-09/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Množico X opremimo s topologijo končnih komplementov (v tej topologiji je množica U odprta natanko tedaj, ko je UC končna ali pa je U = \emptyset).

  1. Pokaži, da je topološki prostor X separabilen.
  2. Pokaži, da topološki prostor X zadošča prvemu aksiomu števnosti natanko tedaj, ko je množica X števna.

Rešitev

Osebna orodja