Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1995-09-14/Naloga5

Iz MaFiRaWiki

Ploskev N nastane tako, da Möbiusov trak M in dva diska D1 in D2 povežemo s trakovi, kot shematično kaže slika; trije trakovi med diskoma so ravni (R), po dva med Möbiusovim trakom in diskoma pa sta enkrat zavita (Z). Ugotovi, kateri standardni ploskvi je homeomorfna ploskev N.

slika:Primer sheme ploskve.png

Rešitev

Osebna orodja