Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1995-09-14/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Dokaži, da je Brouwerjev izrek o negibni točki ekvivalenten naslednji trditvi: za vsako zvezno preslikavo F \colon B^n \to \mathbb{R}^n velja ena izmed naslednjih možnosti:

Rešitev

Osebna orodja