Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1995-09-01/Naloga5

Iz MaFiRaWiki

Naj bo M kompaktna ploskev z nepraznim robom. Podvojitev ploskve M je sklenjena ploskev DM, definirana kot kvocientni prostor DM := (M \times \{0, 1\})/_{(x, 0) \sim (x, 1), x\in \partial M}. Sklenjeni ploskvi N bomo rekli dvojnica, če je homeomorfna DM za kako kompaktno ploskev M. Ugotovi, katere sklenjene ploskve so dvojnice, in svoj odgovor utemelji.

Rešitev

Osebna orodja