Topologija (FMF)/Naloge/DN4-2007/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

  1. Dokaži, da je vsaka retrakcija tudi kvocientna preslikava.
  2. Pokaži, da obratno ne velja: najdi primer kvocientne preslikave q\colon X \to Y, pri kateri se prostora Y ne da vložiti v prostor X.

Rešitev

Osebna orodja