Topologija (FMF)/Naloge/DN3-2007/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Dokaži, da je prostor \mathcal{C}(X, Y \times Z) homeomorfen produktu \mathcal{C}(X, Y) \times \mathcal{C}(X, Z), kjer so prostori preslikav opremljeni s topologijo konvergence po točkah. Ali je \mathcal{C}(X, Y \times Z) \approx \mathcal{C}(X, Y) \times \mathcal{C}(X, Z) tudi, če prostore preslikav opremimo s kompaktno-odprto topologijo?

Rešitev

Osebna orodja