Topologija (FMF)/Naloge/DN3-2006/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Naj bo X poljuben topološki prostor, Y lokalno kompakten prostor in naj obstaja prava preslikava f\colon X \to Y (zvezna preslikava f je prava, če je za poljubno kompaktno množico K \subseteq Y tudi praslika f − 1(K) kompaktna). Pokaži, da je tudi prostor X lokalno kompakten.

Rešitev

Osebna orodja