Topologija (FMF)/Naloge/DN2-2007/Naloga2

Iz MaFiRaWiki

  1. Naj bo X prostor s topologijo končnih komplementov in naj bo A poljubna podmnožica v X. Ali se topologija, ki jo A podeduje od X, ujema s topologijo končnih komplementov na A?
  2. Naj bo \mathbb{R} prostor realnih števil z običajno topologijo, \mathbb{R}_K pa naj bo prostor realnih števil s topologijo končnih komplementov. Dokaži, da nobenega od prostorov ni mogoče vložiti v drugega.

Rešitev

Osebna orodja