Topologija (FMF)/Naloge/4.kolokvij-2006-06-01/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Naj bo p\colon X \to Y kvocientna preslikava. Naj bo za vsako točko y \in Y množica p − 1(y) povezana. Pokaži, da je odprta množica U \subseteq Y povezana natanko tedaj, ko je p − 1(U) povezana.

Rešitev

Osebna orodja