Topologija (FMF)/Naloge/4.kolokvij-2005-05-27/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Na prostoru \mathbb{R}^2 definiramo ekvivalenčno relacijo \sim s sledečim predpisom: (x, y) \sim (x', y') natanko tedaj, ko je x - x' \in \mathbb{Z} in y = y'. Poišči podprostor v \mathbb{R}^3, ki je homeomorfen kvocientnemu prostoru \mathbb{R}^2/_\sim.

Rešitev

Osebna orodja