Topologija (FMF)/Naloge/3.kolokvij-2007-04-19/Naloga3

Iz MaFiRaWiki

Na produktu S^1 \times [-1, 1] krožnice z intervalom je podana relacija \sim s predpisom:

(w_1, t_1) \sim (w_2, t_2) \iff (w_1, t_1) = (w_2, t_2) ali (t1 = t2 = + 1) ali (t1 = t2 = − 1).
  1. Opiši ekvivalenčne razrede, ki jih porodi relacija \sim.
  2. Poišči eksplicitno vložitev kvocientnega prostora S^1 \times [-1, 1]/_\sim v prostor \mathbb{R}^3.

Rešitev

Osebna orodja