Topologija (FMF)/Naloge/3.kolokvij-2006-04-10/Naloga1

Iz MaFiRaWiki

Pokaži, da za metrični prostor X velja: X je lokalno kompakten natanko tedaj, ko za vsako njegovo točko obstaja kakšna zaprta krogla s središčem v tej točki, ki je kompaktna.

Rešitev

Osebna orodja