Topologija (FMF)/Naloge/3.kolokvij-2001-04-26/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Naj bodo A, B, X, Y topološki prostori in naj bosta \varphi\colon A \to X in \psi\colon A \times B \to Y taki preslikavi, da je preslikava h\colon A \times B \to X \times Y, podana s predpisom h(a, b) = (\varphi(a), \psi(a, b)), homeomorfizem. Dokaži: če je \varphi injektivna preslikava, je homeomorfizem.

Rešitev

Osebna orodja